Fotografia z 1876 roku wykonana zapewne przez Konrada Brandla. Własność Biblioteki Polskiej w Paryżu. Kopia cyfrowa została pobrana z portalu PAUart.pl