Reprodukcja rysunku Tadeusza Rybkowskiego (pocztówka)