Hanka Ordonówna w jednej ze scen rewii.Fotografia z 1939 roku wykonana przez zakład Foto-"Tycjan" z Warszawy.