Hanka Ordonówna w jednej ze scen przedstawienia. Fotografia Stanisława Brzozowskiego.