Jedna z ilustracji zamieszczonych w albumie "Rok 1863 w malarstwie polskiem : 68 reprodukcyi" wydanym przez Tadeusza Rutowskiego w 1917 roku.