Strona tytułowa książki wydanej w 1906 roku w Warszawie przez Tow. Akc. S. Orgelbanda Synów. 

Źródło: Instytut Badań Literackich PAN-PBI. 

Źródło kopii cyfrowej: Polona.pl.