Fotografia Jerzego Troszczyńskiego ze zbiorów Fototeka FINA