Fotografia Romualda Pieńkowskiego z zasobów własnych Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego