Fotografia wykonana w 1988 roku przez Romualda Pieńkowskiego ze zbiorów Fototeki FINA.