Rycina według fotogramu K. Brandla, opublikowana w 1883 roku w piśmie „Kłosy”, nr 948, s. 129.