Olejny obraz z 1911 roku. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.