Władysław Dan-Daniłowski z żoną Bronisławą Nobisówną i synem Gustawem chrześniakiem Józefa Piłsudskiego podczas składania wieńca w Belwederze.