Od góry: Barbara i Mikołaj Mickiewiczowie, Franciszek Mickiewicz, Celina z Szymanowskich i Adam Mickiewiczowie, Aleksander Mickiewicz, Maria Gorecka, Władysław Mickiewicz i Helena Hryniewiecka. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.