Artysta (Józef Simmler) w berecie, obok jego brat Karol i siostra Katarzyna z mężem Antonim Jahnem.  Ilustracja z książki Tadeusza Ewarysta Jaroszyńskiego "Józef Simmler" wydanej w 1915 roku.