Na górze od lewej: Zofia Rosół, Jan Rosół; na dole: Antoni Rosół, Adam Pytel, pasierb. Fotografia z: M. Mazowiecki [L. Kulczycki], Historya ruchu socyalistycznego w zaborze rosyjskim, Kraków 1903, między s. 248 a 249.