Stanisław i Julianna Wyszyńscy z dzićmi (od lewej): Stanisławą, Janiną, Stefanem (przyszłym Prymasem) i Anastazją.