Roger Sławski, naczelny architekt Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu. Fotografia portretowa. (1929 r.)