Strona tytułowa albumu wydanego w 1917 roku we Lwowie.