Fotografia grupowa członków i polskiej i czachosłowackiej delegacji do rokowań w sprawie uregulowania wzajemnych należności z tytułu likwidacji monarchii Austro-Węgierskiej. Widoczni m.in.: prezes sądu Feliks Gustaw Bocheński i prof. Stanisław Kutrzeba (trzeci z lewej na pierwszym planie).