Fotografia wykonana w 1936 roku przez zakład "Van-Dyck" z Lwowa.