Roman Plenkiewicz "Historya literatury powszechnej w zarysie" (strona tytułowa)