Staloryt opublikowany w książce S. Brodowskiego "Żywoty hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego", Lwów 1850, tabl. m.s. 260/261.