Strona tytułowa tomiku wydanego w Warszawie drukiem N. Glücksberga w roku 1827.