Fotografia opublikowana w 1888 roku w  „Tygodniku Ilustrowanym”, nr 295, s. 119.