Reprodukcja litograficzna Alojzego Misurewicza według rysunku Napoleona Ordy.

Pocztówka wydana po 1920 roku.