Reprodukcja fotograficzna olejnego obrazu malarza z 1878 roku wykonana przez Konrada Brandla i wydana w Warszawie przez wydawnictwo Hermana Altenberga i Maurycego Robitscheka.