Wiersz z ilustracją z książeczki Władysława Bełzy "Matka : 12 obrazków z maleńkiego świata", wydanej w 1882 roku we Lwowie przez F.H. Richtera.