Pocztówka wydana przed 1906 rokiem we Lwowie przez Zakład Światłodruk w serii "ze zbioru Jarosława Pieniążka we Lwowie".