Jeden z wierszy z tomiku  "Poezye. 2" wydanego w 1891 roku w Krakowie nakładem autora przez Wł. L. Anczyca i Spółkę.