Ilustracja zamieszczona w książce Henryka Szumana "Wspomnienia berlińskie i poznańskie z r. 1848", wydanej w Warszawie w 1900 roku (tabl. po str. 160).