Fotografia opublikowana w 1930 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”,  nr 49, s. 1017.