Litografia wydana w Paryżu w Litografii de Villaina. Rycina z książki J. Straszewicza "Die Polen und die Polinnen de Revolution vom 29 November 1830", wydanej w Stuttgarcie w latach 1832-1837, tabl. 63.