Strona tytułowa dzieła wydanego w 1896 roku w Krakowie przez Akademię Umiejętności.