Obraz z 1765 roku.  Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (Catalogue Sotheby's 2015).