Praca wydana w 1785 roku lub później w Warszawie w Drukarni Jego Królewskiey Mci i Rzeczypospolitey u XX. Schol. Piarum.