Grafika z okresu 1819-1829 z teczki Notatek, fragmentów dziennika i rysunków, które znajdowały się w zbiorach Biblioteki Książąt Czartowyskich - Muzeum Narodowego w Krakowie.