Portret opublikowany w 1884 roku w piśmie „Kłosy”, nr 981, s. 241.