Fotografia Romana Sumika wykonana w latach 1980-1993 , ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego