Fotografia Romana Sumika wykonana w latach 1980-1993, ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.