Juliusz Osterwa w roli Konrada w jednej ze scen przedstawienia.