Obraz olejny z 1850 roku.  Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.