Obraz olejny z warszatu artysty namalowany około 1515 roku.   Obraz został zabrany podczas okupacji hitlerowskiej z kolekcji rodzinnej Pusłowskich. Po wojnie został odzyskany przez Muzeum Narodowe w Warszawie.