Litografia z 1857 roku opublikowana w Krakowie w Litografii "Czasu".