Litografia według wzoru Ludwika Łepkowskiego wydana przez Aleksandra Przeździeckiego w latach 1856-1865.