Litografia wydana przez Józefa Kośmińskiego w latach 1829-1835.