Tytuł z zachowaniem oryginalnej pisowni opublikowanej pod ilustracją,  przy czym wymieniony Pirycz to Pyrzyce, Iulin to Wolin, a żołnierz Paweł to zapewne dowódca straży przydzielonej Ottonowi w czasie podjętej za panowania Bolesława III Krzywoustego misji chrystianizacyjnej na Pomorzu kasztelan santocki Pawlik.  

Rycina opublikowana w książce  Antoniego Oleszczyńskiego "Wspomnienia : o Polakach co słynęli w obcych i odległych krajach : opisy i wizerunki", wydanej w 1843 roku w Paryżu w Drukarni i Litografii Maulde i Renou. (tablica między stronami  34 i 35).