Forografia opublikowana na pierwszej stronie "Tygodnika Illustrowanego" nr 50 z 10 grudnia 1927 r.