Drzeworyt według wzoru Franciszka Tegazzo, opublikowany w 1878 roku w "Tygodniku Ilustrowanym", nr 132 s. 1.