Litografia opublikowana przed 1842 roku w Warszawie w Lito. Bułakowskiego i Spółki.