Litografia opubikowana w książce Michała Czajkowskiego "The Moslem and the Christian or Adventures in the East. Vol. 1",  (tłumaczenie Krystna Lach Szyrma, wydanej w 1855 roku w Londynie przez firmę Hurst  and Blackett.